elementarz

MEN nie słucha ani nauczycieli ani fachowców-metodyków czy choćby Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN! Ma ich w nosie, udaje, że ich krytyki nie ma!!! Co więcej – próbuje krytykujących ukarać pod różnymi pozorami (ach te kontrole ewaluacyjne!), czasem kupić (udział w unijnych grantach suto opłacanych!). Więc mnie cieszy i bawi, jak panie Kluzik&Berdzik wiją się przed [...]

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com