energia

taka sytuacja była do przewidzenia. Sieci przesyłowe są zabytkami z czasów średniego Edwarda towarzysza Gierka. To złom, jakimś cudem trzyma się kupy. Na remonty potrzeba ponad 40 mld zł na już, ale tych pieniędzy nie ma! Byłem na kilku ważnych konferencjach ws energetyki z udziałem ministrów i innych ważnych. Eksperci mówili o groźnej sytuacji z sieciami, bez efektów.  Przecież tu nie chodzi o upały i na upałach się nie skończy. Pamiętam, że w roku 2006 lub 2007 też było tak gorąco przez kilka tygodni (posłowie PiS modlili się wtedy w Sejmie o deszcz), a nikt nie wspominał o wyłączeniach prądu. Od lat co pewien czas pojawiały się ostrzeżenia, publikowane nawet w mainstreamowych mediach, że infrastruktura energetyczna jest w ruinie, tak, W RUINIE, i jeśli rząd natychmiast nie poczyni stosownych inwestycji na wielką skalę, to w latach 2016-17 zaczną się regularne wyłączenia prądu. Ale kto by się tym przejmował. Tusk swoim zwyczajem zamiatał problem pod dywan, przecież ważniejsze były stadiony i budowanie “fajnej Polski” z paździerza, to się lepiej prezentowało w spotach reklamowych.
Większość awarii po burzach, opadach to efekty starych linii przesyłu oraz ich oprzyrządowania. I będzie gorzej. Potrzeba lat pracy i mnóstwa kasy. Czasu coraz mniej, kasy nie widać. UE określa dopuszczalna ilość minut przerw w zasilaniu. Polska przekracza limit kilkakrotnie. W tej idei stosowane technologie energetyczne wykorzystują ruch natury / w naturze, atomowy, jądrowy, grawitacyjny, elektromagnetyczny: węgiel, ropa, gaz, wiatr, rzeka, fotony, neutrony, geoterma, itp. Inżynierowie posiadają talent do układania tak konstrukcji urządzeń, że można je wprowadzić w ten ruch natury uzyskując jego część w sposób sterowany i mierzalny nauką o ruchu i energii. Skąd jest ruch w naturze? Są ogólnie dwie idee. Jedna głosi, że to z przypadku. Druga, że to z metody inteligentnego stworzenia. Stąd pytanie – >> jak finansować warunki dla inżynierów, aby dysponowali szansą próby ułożenia tak technologii i techniki, by powstał w urządzeniu ruch nieistniejący w naturze, mając jednak do dyspozycji wybrane własności natury wody i elektronów? << Inżynierowie posiadają talent do inżynierii. Co zatem uzyskają w zbiorniku o pojemności 1000 m3 wypełnionym wodą i elektronami, np., w ilości po dwa elektrony na jedną cząsteczkę wody? Przy jakiej objętości będzie zachodził istotny wpływ pola magnetycznego Ziemi? W idei mocy i energii hydroelektronowej istotna jest miara skali. Reaktory hydroelektronowe mogą być różnej wielkości. Trudno określić jej granice bez eksperymentu. Przy jakim ułożeniu zachodzą hydroelektronowe przemysłowe walory energetyczne eko-eko_nomiczne? Rysunek: elektrony zbiornika <-> elektrony wprowadzone z zewnątrz <-> elektrony cząsteczek wody. Ile w tej idei byłaby warta wiara w talent inżynierów? Na początek: 1 mln, 10 mln? I kto by zaryzykował w realu inwestycję w inżynierię hydroelektronową tej wierze?

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com