wnioski

Polska wpada w pułapkę kraju średniego dochodu. Nasz wzrost był dotąd powiązany z dużym napływem kapitału zagranicznego, co zapewniało nam przyrost eksportu, ale teraz ta rezerwa się kończy. Autorzy dokumentu są zdania, że utracimy naszą przewagę konkurencyjną, która bierze się m.in. z niskich koszty pracy, jeśli nie dokonamy głębokiej strukturalnej zmiany gospodarki w kierunku sektorów [...]

rozwój

1. Wzrost PKB w Polsce, to glownie wynik niedoszacowania inflacji, przez co wzrost cen przeklada się na pozorny wzrost PKB. Oczywiscie, odnosi się to nie tylko do Polski, a do wszystkich panstw, gdzie manipuluje się wskaznikiem inflacji (czyli praktycznie do wszystkich panstw swiata, z niewielkimi wyjatkami takimi jak np. Japonia, gdze od lat obserwuje się [...]

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com