kontakt

Psychopaci ,żądają, aby jak dorosną żądali od Litwinów ,Białorusinów i Ukraińców,Grodna i Lwowa.Moi następcy ,jak sadze nie zechcą mieszkać w okolicach ziem ruskich.Tu mają bliżej do Europy.Bo ta hucpa sprowadza się do powrotu z przed drugiej wojny.Jest jeszcze nadzieja ,że psychopaci ,buszują w terytoriach ,tylko po to ,aby mobilizować ,lud co to wszystko kupi.A jako, że chorzy na głowę ,nie rozumieją ,że czynią wielką szkodę Gdy mówimy o rekompensacie to musimy ustalić czy była to rekompensata za utracone ziemie na wschodzie czy za zniszczenia wojenne. Nie można jedną monetą zapłacić kilka rachunków. Decyzja o przesunięciu Polski na zachód nie była decyzją Niemiec tylko aliantów. Jej podłożem nie było zadośćuczynienie za straty materialne tylko osłabienie państwa niemieckiego który wcześniej dwa razy wykazał ciągoty totalitarne. Przepraszać ma pan prawo we własnym imieniu zawsze.

1. Wydajność pracy w Polsce wzrasta tak jak wszędzie na świecie, czyli na skutek postępu technicznego, w tym importu do Polski nowoczesnych technologii stosowanych w montowniach znajdujących się w Polsce, ale będących własnością zachodniego kapitału. Stąd też mamy ten wzrost wydajności pracy w Polsce, ale nie towarzyszy mu wzrost płac realnych, a tylko zwiększenie transferu zysków z Polski zagranicę, czyli na Zachód.
2. Te 3 miliony Polaków, które wyjechały z Polski za Odrę, faktycznie wypracowują dochód dla Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji etc., ale my na tym tracimy, a zyskuje na tym Zachód i dlatego też przyjęto Polskę do Unii, aby można było łatwiej ciągnąć z niej zyski.
3. Na miejsce tych Polaków, którzy wyjechali na Zachód przyjechali do nas Ukraińcy, którzy wypracowują w Polsce zyski, ale nie dla Polski i Polaków, a tylko dla zagranicznego kapitału, który od roku mniej więcej 1990 kontroluje polską gospodarkę. Nie jest bowiem ważne, w jakim kraju się zysk wypracowuje, ale do jakiego kraju ten zysk tafia, i na tym polega współczesna, zglobalizowana, monopolistyczna gospodarka kapitalistyczna.

1. W kwestii Polaków wytwarzających dochód za granicą – pracujący w Polsce Ukraińcy wytwarzają dochód dla zachodnich firm, w których oni pracują (np. McDonald’s) i przy okazji zabierają Polakom miejsca pracy, tak samo jak ty, pracując w UK, a nie będąc Brytyjczykiem, zabierasz miejsce pracy Brytyjczykowi.
2. Co do zdobytego przez ciebie w UK doświadczenia, języka, umiejętności czy kontaktów – one Polsce NIE są potrzebne, tak samo jak okazały się niepotrzebne w Polsce moje doświadczenie, język, umiejętności czy kontakty, w tym nawet 20 lat pracy jako informatyk (w tym programista i projektant) w wielkich zachodnich bankach, doktorat z ekonomii z uniwersytetu w pierwszej setce wszelakich światowych rankingów, znajomość języków obcych, w tym np. angielskiego, hiszpańskiego i (nowo)greckiego etc. Jak bowiem wiadomo, przepływ wynikający z emigracji jest zawsze tylko w jedna stronę – od państwa biedniejszego do bogatszego, gdyż takie są prawa ekonomii.
3. Dalej – UE jest głównie narzędziem eksploatacji biedniejszych państw Europy przez bogatsze państwa Europy, a dokładniej przez ich kapitał. UE więc NIE jest żadną „wspólnotą wartości i forum tworzącym ‘miękką’ wartość dodaną, wynikającą ze swobody przemieszczania się i podejmowania pracy”. Nie ma bowiem czegoś takiego jak owa „miękka wartość dodana”, a najważniejsza w Unii jest swoboda przemieszczania się kapitału i zysków, a swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy jest w niej tolerowana tylko wtedy, jeśli daje ona zyski zachodnim kapitalistom, głównie niemieckim, którzy przecież de facto rządzą tą Unią.
4. Na koniec – z Niemcami nie ma w Unii żadnej współpracy, a jest tylko eksploatacja przez Niemcy biedniejszych państw-członków Unii, w tym szczególnie Polski. Niemcy nie są więc dla nas ani partnerem ani tęż sojusznikiem, a tylko hegemonem A traktat pokojowy z nimi jest nam potrzebny, aby wreszcie uregulować status prawny Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur oraz Ziemi Lubuskiej.
dla kraju.I dlatego trzeba ich jak najszybciej odsunąć od szaleństwa.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com